सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

संकलित/गणित विषय - नोंद तक्ते

संकलित चाचणी गुण नोंदतक्ते
       1 ली          DOWNLOAD

        2 री          DOWNLOAD

        3 री          DOWNLOAD

        4 थी         DOWNLOAD

        5 वी         DOWNLOAD

        6 वी         DOWNLOAD

        7 वी         DOWNLOAD

        8 वी         DOWNLOAD
    

3 comments: