संकलित/भाषा विषय - नोंद तक्ते

संकलित चाचणी गुण नोंदतक्ते              इ. 1 ली                   DOWNLOAD

             इ. 2 री                     DOWNLOAD

             इ. 3 री                     DOWNLOAD

              इ. 4 थी                    DOWNLOAD

               इ. 5 वी                   DOWNLOAD

               इ. 6 वी                   DOWNLOAD

               इ. 7 वी                   DOWNLOAD

               इ. 8 वी                  DOWNLOAD
    

1 comment:

  1. ३ री भाषा PDF 5 वी ची झाली नवीन अपलोड करा

    ReplyDelete